Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ana Sayfası   


Tanıtım 

MİSYONUMUZ

Mesleki ahlâka sahip, teoriyi uygulamaya dökebilen, iş hukukuna bağlı, bilimde çağdaş, teknolojik gelişmelere açık Atatürk ilke ve İnkılaplarına bağlı, Kendisine inanan ve güvenen, kendini ifade edebilen; çevresine örnek teşkil edebilen, alanında sürekli araştırmayı prensip edinmiş, üretim kültürünü benimsemiş toplumsal değerlere bağlı bireyler yetiştirmektir.

                                                                                                                                                

VİZYONUMUZ

Yetiştirdiği mezunlarına kendine güvenen sorumluluk alabilen üretken sorun çözebilme kabiliyetine sahip çağdaş mesleki teknik eğitimin gerektirdiği bilgi beceri ve teknolojik gelişmelerde yüksek kalite ve standartlara sahip, ulusal ve uluslararası platformlarda aranılır nitelikte ara teknik elemanlar yetiştiren, yenilikçi, girişimci, paylaşımcı bir eğitim kurumu olmaktır.

 

İLÇEMİZİN TARİHÇESİ

1635 yılında 4.Murat İran-Revan seferinden dönerken Sivas-Yıldızeli’nden geçip Tokat’a gelirken bugün Artova ilçesinin bulunduğu arazide mola verdiği ve daha sonra şu an Tokat il merkezine bağlı Tahtoba ve Uğrak köyleri arasındaki handa kaldıktan sonra Tokat’ a geldiği ve Çölkestiren sarayında bir gece misafir kaldığı Evliya Çelebi nin Seyahatnamesinde yazmaktadır.

Yine Evliya Çelebi Seyahatnamesinde “…kuzeye doğru giderek, Çamlıbel dağını, Sivas eyaleti toprağında mahsülü çok mamur ve müzeyyen kasaba misali köylerden geçtik. Arıkova kasabasına geldik, oradan yine şimale giderek Şeyh Nusrettin Tekkesi ne geldik…” diye yazmaktadır.

Atatürk’ ün 21 Kasım 1930’da Cumhurbaşkanı olarak Sivas’tan Tokat’a gelirken Artova’ya uğradığı ve halkla bir süre sohbet edip onların dertlerini dinlediği anlatılmaktadır.

Artova eski kayıtlarda “Artukova” diye geçmektedir. Artuk Bey, Büyük Selçuklu Meliki Alpaslan’ın komutanlarından Eksik Bey’in oğlu olup değerli bir komutandır. Bu komutanın asıl hüküm sürdüğü yer Halep, Mardin ve Elazığ olmasına rağmen Sivas bölgesine kadar da geldiği söylenmektedir. Danişmentname isimli eserde; Artuhi adıyla anılan Artuk Bey’in Tokat yörelerinde Artukova (Artova) da faaliyet gösterdiği ve buradan Orta Anadolu’ya geçerek Norman reisi Ursel (Russel) ve imparatorun amcası Yuannis (İoannes) komutasındaki Bizans ordusunu bozguna uğratarak batıda Marmara kıyılarına kadar geldiği ifade edilmektedir.

Tarihçi Mustafa Necati SEPETÇİOĞLU 2-6 Temmuz 1986 tarihleri arasında Tokat’ta düzenlenen “Türk Tarihinde ve Kültüründe Tokat” konulu sempozyumda sunduğu “Anadolu ve Rumeli Topraklarımızın Türkleşmesi” isimli tebliğinde “… o günlerden kalma Artukâbâd, daha sonra Artukova ve şimdiki Artova bunun yaşayan en güzel delilidir; Alpaslan’ın emirlerinden Artuk Beyi o günlerden bu güne getirir.” ifadeleri Artova tarihi ve ismi konusunda bize ışık tutmaktadır.

COĞRAFİ KONUMU

 İlçe merkezine bağlı 27 köy ve 1 belde bulunmaktadır. İlin güneybatısında kuzeyden Pazar, güneyden Yeşilyurt, doğudan Merkez, batıdan Yozgat’ın Çekerek ilçeleriyle çevrilidir.

İlçe topraklarının kuzeydoğu ve doğusu Zile, Turhal ovalarının uzantıları düzlükler, kuzeybatı ve güneydoğusu Deveci ve Çamlıbel dağlarıyla kaplıdır. Yükseklikleri 1.800-2.000 m arasında değişen dağlar Çekerek Çayı ve kolları tarafından derin biçimde parçalanmıştır. Çamlıbel Dağları’ndan inen derelerin birleşmesiyle oluşan ve Yeşilırmak’ın önemli kollarında olan Çekerek Çayı ilçe topraklarında kuzeybatı-batı doğrultusunda akar. İlin güneybatısında yer aldığından bitki örtüsü kuzey bölgelerine göre zayıftır.

Irmak kıyılarında kavak söğüt ağaçları dağ eteklerinde fundalık ve çalılıklar göze çarpar. İklim de İç Anadolu’nun karasal özeliklerine yakındır. Yıllık ortalama sıcaklık 11°C yağış tutarı ise ortalama 390 mm’dir.

Ekonomi, tarım (buğday, arpa, mercimek, nchut, şekerpancarı, ayçiçeği, üzüm, elma) ve havyancılık (koyun, kılkeçisi, inek) etkinliklerine dayanır. İlçe merkezinde kömür ve krom madenlerini işleyen ve üreten küçük ölçekli az miktarda endüstri kuruluşu vardır. Samsun-Sivas Demiryolu üzerinde deniz düzeyinden 980 m yükseltide kurulu olan ilçe merkezi il merkezine 38 km uzaklıktadır. Haziran 1944’te ilçe konumu kazanmıştır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Gaziosmanpaşa Üniversitesi

60150 Tokat / TÜRKIYE, Tel:+90 356 252 1616, Tasarım: Bilgi İşlem Daire Başkanlığı [Web Grubu], 2012© Tüm Hakları Saklıdır.