Çağrı Merkezi Hizmetleri Programı

  • Çağrı Merkezi Hizmetleri Programı
  • Tanıtım

Programın Amacı

Günümüzde işletmeler müşteri odaklı politikalar ile gelişimini ve devamlılığını sürdürmektedirler. Öyle ki günümüz değişen toplumsal koşullarında bireylerin beklenti ve istekleri gittikçe farklılaşmaktadır. Böyle bir süreçte bir işletmeyi bir ileri safhaya taşıyacak olan temel ölçüt mevcut müşterileri elde tutmak ve yeni müşteriler kazanmaktır. Bu sebeple işletmeler müşteri tatminine ağırlık vermektedirler. Bu kapsamda çağrı merkezleri de işletmeciler açısından müşteri ilişkilerinde yaratılan katma değer olarak nitelendirilmektedir. Müşteriler ile ilişki kurmak, müşteri-işletme arasında uyumlu ve sağlıklı bir iletişim kanalı oluşturmak ve müşteri memnuniyeti sağlamak için en ideal platformu sunan çağrı merkezleri, bugün kurumsallaşmış işletmelerin markaları için kritik bir rol üstlenmektedir. Dünya’da ve ülkemizde hızlı bir gelişim göstermekte olan çağrı merkezlerinin en temel sıkıntısı bu alanda mesleki eğitimin yeterli olmamasının yarattığı nitelikli eleman eksikliğidir.

Bu kapsamda bu programın temel amacı, istihdam sahası giderek artan ‘çağrı merkezi’ sektöründe yaşanan nitelikli eleman ihtiyacının karşılanmasıdır. Değişen ve gelişen iş dünyasının gereksinimlerini karşılayabilecek bilgi ve becerilerle donatılmış, bilgisayar kullanımında uzman, ikna kabiliyeti güçlü, iletişim becerisi yüksek, etkili konuşma becerisi olan, diksiyonu düzgün, stres ve kriz yönetimi konusunda uzman nitelikli işgücü yetiştirilmesi hedeflenmektedir. İstihdam oranı her geçen gün artmakta olan bu alana yönelik yetiştirilecek olan nitelikli elemanlar ile makro düzeyde işsizlik oranını azaltacak bir etki yaratmak hedeflenmektedir.

 

Gaziosmanpaşa Mah. Yeşilyurt Cad. No: 69 Artova / TOKAT Tasarım: Bilgi İşlem Daire Başkanlığı [Web Grubu], 2018© Tüm Hakları Saklıdır.